Rådgivning

disse øyeblikkene, trenger vi råd og veiledning for å hjelpe oss gjennom disse periodene. Vi blir også ofte konfrontert med en situasjon der det riktige valget er ikke klart, eller at vi rett og slett ikke er klar over den beste etisk avgjørelse å ta. Imamene i moskeen,  og Kurdish Islamic Council  Konfliktråd har mange års […]