BLI MEDLEM

 BLI MEDLEM Alle som har bopel i Norge og ikke er tilsluttet andre tros- eller livssynssamfunn, kan bli medlem i Kurdish Islamic Council (KIC) . Dersom en er medlem hos en annen tros- og livssynssamfunn, men ønsker å flytte medlemsskap til oss, må en fylle ut utmeldingsskjema i tillegg. Barn under 15 år må ha […]