Om Oss

Organisasjon Kurdish Islamic Council (KIC) er en paraplyorganisasjon for islamske og Kurdish Islamic Council (KIC) i Norge. KIC representerer i dag mye medleme som er spredd over hele landet Formål Arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet. Fremme […]