BLI MEDLEM

 BLI MEDLEM

Alle som har bopel i Norge og ikke er tilsluttet andre tros- eller livssynssamfunn, kan bli medlem i Kurdish Islamic Council (KIC) . Dersom en er medlem hos en annen tros- og livssynssamfunn, men ønsker å flytte medlemsskap til oss, må en fylle ut utmeldingsskjema i tillegg. Barn under 15 år må ha tillatelse fra foreldre/foresatte

Medlemskapet er helt gratis

Er du usikker på hvor du er medlem idag? Ring Brønnøysundregistrene på tlf. 75 00 75 00 og finn ut

 Utmeldingsskjema  Innmeldingsskjema  Skjemaer
 INNMELDING

Innmelding til tros- eller livssynssamfunn må skje nettbasert, skriftlig eller ved personlig fremmøte

Du kan melde deg inn på følgende måte

– Online Registrering – Klikk link til online registrering av medlemskap her

– Last ned innmeldingsskjema

– Print ut skjema, fyll ut, signer og send per post eller lever den ved fysisk oppmøte

Dersom du trenger informasjon og veiledning vedrørende medlemskap kan du ta kontakt med forstander hos oss

 UTMELDING

Utmelding fra tros- eller livssynssamfunn må skje skriftlig

Du kan melde deg ut fra eksisterende tros- eller livssynssamfunn på følgende måte

– Last ned utmeldingsskjema

– Print ut skjema, fyll ut, signer og send det til tros- eller livssynssamfunnet ditt. Alternativt kan du sende det til oss, så sender vi det videre til gjeldende trossamfunn

Husk at en har krav på om å få utmeldingsattest

Kontakt

Sheikh Murshid: 41358 555