Zakat ul Fitr

Før Eid ul Fitr bønnen, må alle voksne selvforsørgende muslimer som har mat i overkant av egne behov betale det som kalles Zakat-ul-Fitr. Han må betale for seg selv og på vegne av sine nærmeste.

Zakat ul Fitr må betales før Eid-bønnen. Det skal betales i form av hva som regnes som basismatvarer i samfunnet eller i penger til å kjøpe de aktuelle matvarene.

Ettersom Ihyaussunna Center fungerer som en agent, kan vi få penger til å betale på forhånd for maten som vil bli benyttet der det trengs på riktig tidspunkt for å kjøpe mat og fordele den blant de rundt om i verden som er i nød.

Mengden ble beskrevet av Profeten (SAWS) som en saa’ me mat, noe som tilsvarer fire madd. En madd er en mengde som kan øses opp når man bruker begge hendene sammen. Hvis vi gjør om dette til en pengeverdi basert på prisen på matvarer som mel eller ris, blir det ca. 75kr.

Derfor er beløpet for hver person 75kr.

Kurdisk moské i samarbeid med den Ihyaussunna Center  vi samle donasjoner og Zakat ul Fitr

å levere til de trengende .

For mer informasjon

Kontakt følgende tall

Sheikh Murshid al khaznawi  I Østfold  mobil :  41358555

Sheikh Ahmed Ismaili o Oslo  mobil : 46258812

Tayb  Berwari I Sarpsborg  mobil : 97014883