Mottak av skoler i moskeen

På denne dagen, 31. oktober, ble grupper av skolebarn mottatt i moskeen og islam, og moskefunksjonen ble diskutert i livet til en muslim i Norge

Studentene ble mottatt av Saman Majeed, leder av moskeen og Imam Murshed AlKhaznawi